Iskustvo u modernoj gradnji

Investiranje

Odabir atraktivnih lokacija i izrada studije slučaja sa kompletnom analizom za mogućnosti investiranja u izgradnju objekata, pravno i tehnički, sa finalnim ugovaranjem. Svaka naša investicija ima za cilj da obezbedi i opravda maksimalni kvalitet stanovanja za uložena sredstva

 

 

 

Projektovanje

Izrada arhitektonskih i gradjevinskih projekata i tehničke dokumentacije po svim važećim propisima, zakonima, pravilnicima i standardima. Projektovanje objekata, kuća i stambenih zgrada je multidisciplinarna aktivnost koja obuhvata planiranje, izradu skica, elaborata, idejnih i izvođačkih rešenja gde svakom detalju poklanjamo maksimalnu pažnju. Upravo su ovo parametri koji nas izdvajaju u ovoj oblasti arhitekture i građevinskog inženjeringa.

 

Izvоđenje

Finalna faza svakog investicionog projekta koja počinje pribavljanjem građevinske dozvole i ugovaranjem poslova i rokova sa izvođačima. Naš fokus je na poštovanju rokova i vrhunskom kvalitetu gradnje objekata.